§31 Styrelsen skall inom ramen för föreningens ändamål och målsättning svara för att föreningens verksamhet bedrivs enligt stadgarna samt för att tillvarata medlemmarnas intressen.

Viktor Adolfsson, ordförande
viktor [a] jarnkaminerna.se
Född: 1989
År i styrelsen: 10 (inkl. nuvarande)
Joel Andersson, vice ordförande
joel [a] jarnkaminerna.se
Född: 1977
År i styrelsen: 16 (inkl. nuvarande)
Anna Wennerholm, kassör
anna.wennerholm [a] jarnkaminerna.se
Född: 1996
År i styrelsen: 4 (inkl. nuvarande)
Roberto Karlsson, sekreterare
roberto.karlsson [a] jarnkaminerna.se
Född:
1992
År i styrelsen:
 3 (inkl. nuvarande)
 Anna Berg, ledamot
   anna [a] jarnkaminerna.se
   Född: 1977
   År i styrelsen: 9 (inkl. nuvarande)
Mikaela Hellström, ledamot
mikaela.hellstrom [a] jarnkaminerna.se
Född: 2001
År i styrelsen: 2 (inkl. nuvarande)
Daniel Hübinette, ledamot
daniel.hubinette [a] jarnkaminerna.se
Född: 1994
År i styrelsen: 1 (inkl. nuvarande)
Jonas Högefors, ledamot
jonas.hogefors [a] jarnkaminerna.se
Född: 1979
År i styrelsen: 1 (inkl. nuvarande)

Tor Brisfjord, ledamot
tor.brisfjord [a] jarnkaminerna.se
Född: 1993
År i styrelsen: 1 (inkl. nuvarande)