§31 Styrelsen skall inom ramen för föreningens ändamål och målsättning svara för att föreningens verksamhet bedrivs enligt stadgarna samt för att tillvarata medlemmarnas intressen.

Viktor Adolfsson, ordförande
viktor [a] jarnkaminerna.se
Född: 1989
År i styrelsen: 12 (inkl. nuvarande)
Joel Andersson, vice ordförande
joel [a] jarnkaminerna.se
Född: 1977
År i styrelsen: 18 (inkl. nuvarande)
Anna Wennerholm, kassör
anna.wennerholm [a] jarnkaminerna.se
Född: 1996
År i styrelsen: 6 (inkl. nuvarande)
Erik Hellgren, sekreterare
erik.hellgren [a] jarnkaminerna.se
Född: 1999
År i styrelsen: 2 (inkl. nuvarande)
 Anna Berg, ledamot
   anna [a] jarnkaminerna.se
   Född: 1977
   År i styrelsen: 11 (inkl. nuvarande)
Daniel Hübinette, ledamot
daniel.hubinette [a] jarnkaminerna.se
Född: 1994
År i styrelsen: 3 (inkl. nuvarande)
Jules Attar, ledamot
jules.attar [a] jarnkaminerna.se
Född: 1990
År i styrelsen: 2 (inkl. nuvarande)
Jonas Högefors, ledamot
jonas.hogefors [a] jarnkaminerna.se
Född: 1979
År i styrelsen: 3 (inkl. nuvarande)

Nils Grundström, ledamot
nils.grundstrom [a] jarnkaminerna.se
Född: 1994
År i styrelsen: 1 (inkl. nuvarande)

Emil Fredlund, ledamot
emil.fredlund [a] jarnkaminerna.se
Född: 1987
År i styrelsen: 1 (inkl. nuvarande)