§31 Styrelsen skall inom ramen för föreningens ändamål och målsättning svara för att föreningens verksamhet bedrivs enligt stadgarna samt för att tillvarata medlemmarnas intressen.

Viktor Adolfsson, ordförande
viktor [a] jarnkaminerna.se
Född: 1989
År i styrelsen: 8 (inkl. nuvarande)
Joel Andersson, vice ordförande
joel [a] jarnkaminerna.se
Född: 1977
År i styrelsen: 14 (inkl. nuvarande)
Anna Wennerholm, kassör
anna.wennerholm [a] jarnkaminerna.se
Född: 1996
År i styrelsen: 2 (inkl. nuvarande)
Gabriella Langius, sekreterare
gabriella.langius [a] jarnkaminerna.se
Född:
1994
År i styrelsen:
 3 (inkl. nuvarande)  
 Anna Berg, ledamot
   anna [a] jarnkaminerna.se
   Född: 1977
   År i styrelsen: 7 (inkl. nuvarande)
Roberto Karlsson, ledamot
roberto.karlsson [a] jarnkaminerna.se
Född: 1992
År i styrelsen: 1 (inkl. nuvarande)


Jonas Widing, ledamot
jonas.widing [a] jarnkaminerna.se
Född: 1991
År i styrelsen: 1 (inkl. nuvarande)
Jerry Lundberg, ledamot
jerry.lundberg [a] jarnkaminerna.se
Född: 1992
År i styrelsen: 1 (inkl. nuvarande)

 

Suppleant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexander Hedkvist

Född: 1997
År i styrelsen: 2 (inkl. nuvarande)