§31 Styrelsen skall inom ramen för föreningens ändamål och målsättning svara för att föreningens verksamhet bedrivs enligt stadgarna samt för att tillvarata medlemmarnas intressen.

Viktor Adolfsson, ordförande
viktor [a] jarnkaminerna.se
Född: 1989
År i styrelsen: 9 (inkl. nuvarande)
Joel Andersson, vice ordförande
joel [a] jarnkaminerna.se
Född: 1977
År i styrelsen: 15 (inkl. nuvarande)
Anna Wennerholm, kassör
anna.wennerholm [a] jarnkaminerna.se
Född: 1996
År i styrelsen: 3 (inkl. nuvarande)
Jerry Lundberg, sekreterare
jerry.lundberg [a] jarnkaminerna.se
Född:
1992
År i styrelsen:
 2 (inkl. nuvarande)
 Anna Berg, ledamot
   anna [a] jarnkaminerna.se
   Född: 1977
   År i styrelsen: 8 (inkl. nuvarande)
Roberto Karlsson, ledamot
roberto.karlsson [a] jarnkaminerna.se
Född: 1992
År i styrelsen: 2 (inkl. nuvarande)


Jonas Widing, ledamot
jonas.widing [a] jarnkaminerna.se
Född: 1991
År i styrelsen: 2 (inkl. nuvarande)

 

Suppleant

Mikaela Hellström

mikaela [a] jarnkaminerna.se

Född: 2001
År i styrelsen: 1 (inkl. nuvarande)