Från och med säsongen 2013 har vi fått se en ny tifoorganisation skapa koreografier på Sofialäktaren istället för nedlagda Fabriken. Den nya verksamhetens enda mål är att bevara Djurgårdens starka tifotradition. Namnet på den nya verksamheten är kort och gott: Sofialäktaren Tifo.

Sofialäktaren Tifo är öppen för alla som har ett intresse av att se tifokulturen i Djurgården vidareutvecklas – gammal som ung, kille som tjej. Vi är inte en grupp med specifika medlemskrav utan alla som känner för att bidra till tifoverksamheten får göra det, i den utsträckning var och en vill. Verksamheten styrs av gamla Fabrikenmedlemmar och ledande personer ur UCS, alla med en gedigen tifoerfarenhet. På grund av de organisationsproblem som fanns i Fabriken lades mycket tid ner på att forma den nya verksamheten så att fler personer blir involverade och ledande. Ansvaret ligger numer på långt fler än en persons axlar. Detta ger en trygghet och är en hållbar lösning på sikt.

Sofialäktaren Tifo kommer föra ett nära samarbete med Järnkaminerna genom att bland annat informera via Järnkaminernas hemsida, samt ha sitt bankkonto lagt under Järnkaminernas. Vi ser fram emot att inkludera så många Djurgårdare som möjligt i tifoarbetet och lovar att jobba stenhårt för att upprätthålla det goda ryktet som Fabriken de senaste åren byggt upp.

Vill du veta hur du kan bidra eller har du några frågor? Maila sofialaktarentifo@gmail.com. Glöm heller inte att gilla vår facebook-sida där du får det senaste från Sofialäktaren!

/Sofialäktaren Tifo