Sofialäktaren Tifo är öppen för alla som har ett intresse av att se tifokulturen i Djurgården vidareutvecklas – gammal som ung, kille som tjej. Vi är inte en grupp med specifika medlemskrav utan alla som känner för att bidra till tifoverksamheten får göra det, i den utsträckning var och en vill. Verksamheten styrs av personer med gedigen tifoerfarenhet. 

Sofialäktaren Tifo kommer föra ett nära samarbete med Järnkaminerna genom att bland annat informera via Järnkaminernas hemsida. Vi ser fram emot att inkludera så många Djurgårdare som möjligt i tifoarbetet.

Vill du veta hur du kan bidra eller har du några frågor? Maila sofialaktarentifo@gmail.com. Glöm heller inte att gilla vår Facebooksida där du får det senaste från Sofialäktaren!

/Sofialäktaren Tifo