Klassisk hånramsa riktad mot slöddren i från Götet. Når oerhörda ljudtoppar när alla hakar på.

Var é änglarna?
Var é änglarna?
Var é änglarna?
– änglarna från götet