Sjungs för att få sittplats att ställa sig upp.

Stå upp om ni älskar DIF,
stå upp om ni älskar DIF,
stå upp om ni älskar DIF,
stå upp om ni älskar DIF.