Populär sång som passar i alla sammanhang, den funkar alltid. Melodin kommer från “She’ll be coming round the mountain”.

Springer runt i Solna Centrum med min balle utanför
Springer runt i Solna Centrum med min balle utanför
Sjunger jag har stake,
jag har stake,
jag har stake inte ni – Gnagarsvin