En gammal ramsa som från början är en gnagarramsa. Den modifierades snabbt till en bättre Djurgårdsversion. Sjungs som tur var inte så ofta längre.

Hej hå, hej hå,
vi hatar aik.

Ett äckligt gäng,
med noll poäng

Hej hå hej hå hej hå.