En träffande sång som beskriver sorkarnas mycket skeva självbild.

Hybris, hybris, hybris – Gnaget är bara hybris
Ni va i Champions league – men nu är ni skit
Så håll er till innebandy!