En rätt svår sång även om texten är barnsligt enkel. Den ska sjungas väldigt långsamt. Som vanligt gäller att man ska känna melodin i den så man inte bara skriker. Det är extra viktigt under denna sång, annars blir det bara pajas.

Djurgår´n, Djurgår´n, Djurgår´n, Djurgår’n,
Djurgår´n, Djurgår´n, Djurgår´n.