Det är verkligen bäst att hoppa när den här sjungs om du inte vill bli dubbad av den mäcktiga Aik-riddaren. Sjungs allt som oftast med gnagarsvin istället för riddare.

Den som inte hoppar han är riddare.