9-1, det räcker så. 

Viktigt visuell krydda; veva bye, bye med armarna! 

Bye bye bajen
bye bye bajen
bye bye bajen
bye bye

Bye bye bajen
bye bye bajen
bye bye bajen
bye bye