En ramsa som hörs till och från och har ruggiga ljudtoppar. Melodin kommer från sången “Auld lang syne”. Tänk på tempot och verkligen sjung ut tonerna!

Ååh Djurgården, ååh Djurgården,
ååh Djurgården åååh åååh.
Ååh Djurgården, ååh Djurgården,
ååh Djurgården åååh åååh.