Sju vanliga frågor om vår gemensamma värdegrund

 

Varför behöver Djurgårdens IF en gemensam värdegrund?

Det har saknats en gemensam värdegrund som säger vad Djurgården står för och står upp för. En gemensam värdegrund håller samman våra 20 föreningar, supporterföreningar och alla som vill verka med föreningen. Den skapar en röd tråd för aktiva, ledare och arbetande i alla Djurgårdsföreningar samt supportrar och det stärker all verksamhet. Den gör det tydligt för externa partners och omvärlden vad vi verkar för. Med värdegrunden skapar vi en inspirerande ambition för såväl föreningar som enskilda djurgårdare.

Vad är speciellt med Djurgårdens gemensamma värdegrund?

Den har varit helt öppen för alla att bidra i, oavsett man är idrottare, ledare, organisation, supporter eller ideell arbetande. Den har involverat över 8 000 personer från alla delar av Djurgårdsfamiljen i ett långsiktigt värdegrundsarbete som spänner över alla alliansföreningar och supporterföreningar. Den bygger på tusentals timmar av feedback till föreningen från medlemmar och anhängare, och den innehåller våra viktigaste lärdomar om vad som har gjort oss framgångsrika genom åren. Den breda involveringen och uppslutningen kan alla känna stor stolthet över.

Vilken nytta kan värdegrunden bidra till?

Ett starkare och mer långsiktigt stabilt Djurgårdens IF. Ett än mer attraktivt DIF som lockar till sig de bästa talangerna och ännu fler aktiva, ledare, supportrar och partners. Ett DIF som fostrat fler människor till att bättre kunna hantera utmaningar och möjligheter i sitt liv som bidrar till ett bättre samhälle. Allt resulterande i ett DIF med bättre förutsättningar sportsligt, socialt och ekonomiskt, vilket ökar våra möjligheter till större sportsliga framgångar i fler idrotter.

Hur blir värdegrundsarbetet något mer än fina ord?

Genom att varje djurgårdare börjar verka i linje med värdegrunden i sin vardag. Att alla Djurgårdsföreningar och supporterföreningar börjar med att spegla sina verksamheter i den gemensamma värdegrunden och att alla djurgårdare individuellt gör detsamma, är ett första steg. Att det tas samtal inom föreningen och andra berörda om det sker saker som av flera uppfattas gå på tvärs med värdegrunden. Ett andra steg är ta beslut och skapa aktiviteter med värdegrunden som avstamp.

Hur kan jag som djurgårdare börja använda mig av värdegrunden?

Det är lätt. Börja med att läsa den och fundera över vad den innebär för dig. Du kan titta på det du själv gör och det du möter omkring dig. Värdegrunden ska synas genom allt du möter inom föreningen. Ser du något vi skulle göra mer av så berätta gärna det för din förening. Ser du något vi borde göra mindre av så berätta det också. Det bästa du kan göra är att använda värdegrunden som ett par glasögon som du använder för att se på det du själv gör och det som andra inom föreningen gör.

Varför ska jag börja agera i linje med värdegrunden?

För att du är viktig för Djurgårdens IF. Du är djurgårdare och alla som agerar i linje med värdegrunden hjälper Djurgårdens IF att blir bättre, starkare och mer framgångsrikt.

Vad händer om en eller flera djurgårdare agerar på ett sätt som uppfattas gå emot det som står i värdegrunden?

Det är i första han upp till varje enskild förening att hantera efter bästa förmåga i linje med vår gemensamma värdegrund.