Kallelse till Järnkaminernas årsmöte 2023

Järnkaminernas årsmöte 2023 äger rum onsdagen den 15 mars klockan 19.00. Platsen för mötet är Pokalrummet på Stadion, Sofiatornet.

Alla medlemmar i Järnkaminerna är välkomna. Du kan bli medlem på årsmötet. Om du ska komma får du dock gärna anmäla dig via vårt formulär så att vi kan anpassa lokalen m.m. efter mängden personer.

ANMÄL DIG HÄR

Senast onsdagen den 8 mars ska motioner till årsmötet vara inskickade. Skicka dessa till styrelsen@jarnkaminerna.se.

Valberedningens förslag till styrelse kommer att presenteras på hemsidan senast en vecka innan årsmötet. Kontakta valberedningen via valberedning@jarnkaminerna.se.