Järnkaminerna kommenterar avhoppen från DIF Fotboll

Vi har sedan chockbeskedet i fredags gjort allt vi kan för att få en bild av vad som hänt. Vi vill nu delge vår bild av det inträffade. Vi är medvetna om att detta kommer att skapa en debatt vilket vi också vill, vi sitter inte på någon absolut sanning men vill berätta vad vi hört och tycker.

Detta är vår analys av händelseförloppet utifrån de pusselbitar vi fått:

I måndags förra veckan kontaktade några supportrar Magnus Pehrsson via telefon och under tisdagen även genom ett besök på Kaknäs. De framförde kritik och sa att han bör tänka över sin framtid i föreningen. Telefonsamtalet skedde skedde icke-anonymt och bekräftas av MP själv att det inte ska ha varit hotfullt. Besöket på Kaknäs bevittnades av DIF:s säkerhetsansvarige Mats Jonsson som inte hörde vad som sades men var närvarande och hans bedömning var att situationen inte var hotfull. Även Marc Pedersen talade med en av personerna som besökte Kaknäs och säger att han inte upplevde något hot. Samtidigt kan vi givetvis förstå att en och samma situation kan upplevas olika beroende på vem man är som person och vi kan inte säga något om Magnus Pehrssons subjektiva upplevelse av det som hände.

Under veckan som gick verkar inte, vad vi kan förstå, måndagens händelser först ha påverkat så mycket men någonstans fattade både Magnus Pehrsson och Tommy Jacobsson ett beslut om att kliva av. Varför de gör det kan vi bara spekulera i men gissningsvis är det en kombination av orsaker som spelar in. Sättet det görs på måste vi däremot kritisera, mer om det längre ner i denna text. Vi kan även konstatera att en polisanmälan gjorts och vi ser fram emot att ta del av vad den leder till.

Denna version av händelseförloppet har vi så gott vi kunnat pusslat ihop genom att prata med några av de inblandade och genom att ta del av de citat som funnit att läsa i media. Om den är helt sann vet ingen utom de inblandade men vi i Järnkaminernas styrelse går i god för att vi tror att det är den mest sannolika.

Det vi då kan konstatera är alltså att den bild som målats upp i media, underblåst av DIF själva, inte stämmer. Att några direkta hot skulle ha uttalats på det sätt som kommunicerats verkar helt enkelt inte vara med sanningen överensstämmande. Är vår bild korrekt innebär det också att DIF lidit otrolig skada utan rimlig anledning och att vår förening släpats i smutsen på ett sätt som nog aldrig skett tidigare.

Vad innebär detta?

– Vi måste alla rannsaka oss själva nu. Järnkaminerna sa i ett kort uttalande direkt efter presskonferensen att vi tar avstånd från hot (och det gör vi alltid och utan undantag). Samtidigt måste vi vara självkritiska och inse att även vi köpte den påstådda bilden av vad som hänt utan att först försöka ta reda på fakta.

– Det finns även många som har anledning att vara självkritiska nu. Ett antal redaktörer i dagstidningar och i etermedia bör se över sina publicistiska riktlinjer och fråga sig hur väl man egentligen följer Pressombudsmannens etiska regler för press, radio och TV. Särskilt punkterna 1, 2, 5 och 14 bör sättas upp på postitlappar i såväl DN-skrapan som i public serviceföretagens lokaler. Vi förutsätter givetvis att alla medier som valt att sprida den första bilden nu också sprider den andra.

– Att Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt väljer att hålla en presskonferens på information baserat på knapphändig information från endast en källa anser vi vara direkt felaktigt.

– Många av oss supportrar bör återigen ta några andetag och visa att vi i Djurgårdsfamiljen kan och ska stå för olika åsikter, högt i tak och en ständig dialog om vilken förening vi vill ha, men samtidigt också acceptera varandras olikheter och behandla varandra med respekt. Järnkaminerna kommer jobba aktivt för att främja diskussion om det som hänt (med start i ett öppet supportermöte), allt från om det är okej eller inte med besök på träningar till tonen vi har mot varandra på läktarna, till hur vi supportrar gemensamt ser till att nästa ordförande och tränare får en bra start och ett bra stöd från oss. Det här sakerna måste vi diskutera och vi måste göra det med värdighet och respekt.

– DIF och vi supportrar bör i framtiden göra allt för att undvika att sprida felaktiga bilder som skadar föreningen. Oavsett bakgrunden så har sättet Magnus och Tommy avgått på skadat DIF. Den skada som åsamkats DIF är fruktansvärd och att den till stor del är baserad på rena felaktigheter gör det hela än mer svårt att smälta. Här har vi alla, från medlemmar och supportrar, till kansli och till styrelse ett stort ansvar för att se till att något sånt här inte sker igen.

– Att spelarna verkar drabbats lika plötsligt av detta besked som vi andra är mycket illa liksom att de blivit en megafon för att fortsätta sprida den påstådda bilden av det som hänt genom sitt uttalande inför matchen på Stadion. Återigen skadar vi oss själva genom att tala först och tänka sen.

Sammanfattning

Vi har förstått att Magnus Pehrsson upplevt att situationen sammantaget inte var hållbar och därför väljer att lämna, vi kan aldrig uttala oss om vad en annan människa tycker och tänker utan det får varje individ stå för själv. Men sättet det skett på har som sagt varit direkt skadligt för Djurgården och vi hoppas att alla inblandande parter rannsakar sig själva för att se till att detta aldrig händer igen. Vad man än tycker om att supportrar tar sig till träningar och tycker till om sportsliga resultat, vilket är en viktig diskussion som ska föras internt bland supportrar framöver, så är det aldrig acceptabelt att smutskasta DIF på det sätt som skett från väldigt många håll. Det är bland annat vårt ansvar som supporterförening att nyansera bilden och förmedla en annan version, för att vi anser att det är det bästa för Djurgårdens IF.

Nu måste alla; Järnkaminerna, Djurgården Fotboll och andra som för Djurgårdares talan, agera och reda ut vad som hänt och vad som legat bakom avhoppen och hur vi ser till att detta aldrig händer igen för att vi ska kunna lämna den här episoden bakom oss. Vi vill snarast möjligt sätta oss med DIF för att både reda ut det förgångna och för att sikta framåt mot en framtid där det som hänt inte sker igen.

Till sist vill vi i sammanhanget passa på att uttrycka vår glädje över att Svenska Fotbollförbundet uttalat är för ett bevarande av 51%-regeln. Den här historien har lett till många antidemokratiska röster höjts om att slopa 51%-regeln, något vi tycker är förkastligt. Demokrati försvaras inte bäst genom att avskaffa den, är vår bestämda uppfattning. Därför är det kul att det arbete vi supportrar gjort i DIF och många andra föreningar fått effekt i SVFF och att fotbollen nu står enad för demokrati och principen “en medlem, en röst”. Det är en hållbar värdegrund i längden och något som kommer bidra till att den här föreningen nu kan påbörja vägen tillbaka efter en katastrofal inledning av 2013.

Köp biljett till cupsemifinalen 1 maj

Med detta sagt, så ses vi på läktarna på onsdag för cupsemifinalen mot Örgryte (köp biljett här). Låt oss sjunga högre och stoltare än någonsin tidigare, och visa att det är i motgång vi sluter leden och tillsammans visar att vi aldrig ger upp.

Järnkaminernas styrelse