Sammanfattning av supportermöte två

Det var glädjande att återigen se såpass många dyka upp på det senaste supportermötet i Torben Grut-salen den 25 januari. Här är sammanfattningen/protokollet från det mötet:

Protokoll från supportermöte 2 – 25/1

Frågorna som togs upp

1. Vad tycker du att vi supportrar och Järnkaminerna ska göra på de olika hemmamatcherna under säsongen?

2. Vad tycker du att vi supportrar och Järnkaminerna ska göra på de olika bortamatcherna under säsongen?
– Vilka matcher tycker du att vi ska satsa lite mer på?
– Konkreta idéer om hur man kan öka upplevelsen att åka på bortamatch (med JK)?

3. Hur ska vi höja stämningen i klacken? – Gärna så konkret som möjligt
– Ska vi ha PA-system på Stadion 2012 (och sedan 2013)?

4. Hur får vi bäst ut information om vad som gäller när man står i klacken?
– Vilka kanaler?
– På läktaren?

5. Fabriken står inför ett arbetsamt år, vad kan vi göra för att hjälpa Fabriken?
– Hur får vi fler att skänka mer?
– Hur får vi fler att komma på tifofixen?

1. Det togs upp flera sätt att öka haussen kring specifika matcher eller matcherna generellt. Den första och sista matchen för säsongen detta sista år på Stadion säljer sig självt. Generellt handlade diskussionen om att både JK och DIF måste synas mer på arenan liksom på stan – det ska märkas att det är match. Man kan till exempel titta på andra pubar och kvarter, marsch från Stureplan, storsamling i Humlan.

När det gäller enskilda matcher togs det upp att göra en “JK-dag” i fotboll, ett reunion/old school-tema, matchtröjans dag. Dessutom att klacken borde vara K-L-M-N första och sista matchen, något som nu är planerat och kommunicerat.

Generellt handlade det också om att ha ständiga tillbakablickar hela säsongen, att ha mer fokus på Stadion, få ut informationen tidigt för varje match för att kunna profilera. Järnkaminerna ska också synas mer, t.ex. genom Sofiabladet som ska återupplivas i samarbete med UCS och Fabriken.

2. När det gäller bortaresandet diskuterades det först och främst vilka matcher före EM som det ska satsas på. När det gäller premiären mot Elfsborg i Borås togs en idé upp om att samla alla resenärer vid samma rastplats och kanske ha någon form av grillparty. Förutom premiären diskuterades främst fredagsmatcherna Sundsvall och Gefle (Sundsvall har sedan flyttats till en måndag) där man kan göra olika typer av After Work-evenemang där t.ex. de som vill kan köra starkölslunch på Östra innan bussen till Gefle avgår. Utöver det diskuterades det om man skulle prioritera bort Gais och Mjällby till förmån för att satsa på Helsingborg. Ett par grupper ville satsa rejält på Häcken borta som är på en söndag och där det finns stora möjligheter att få mycket biljetter.

Generellt sett betonade flera grupper vikten av att kommunicera ut allt det roliga som sker på resorna, t.ex. genom reseberättelser, filmklipp, bilder. I detta sammanhang nämndes också ett supportermagasin i DIFTV där dessa saker kan tas upp.

3. En väldigt konkret fråga som diskuterades kring läktarna 2012 var PA-system. De flesta var positiva till att använda ett mindre PA-system på de matcherna när det är utökad klack och att detta kan vara något att fortsätta med på Stockholmsarenan. Mötet var förhållandevis överens om att det är bra att testa, men kanske inte den stora lösningen för stämningen.

Annars diskuterades främst att det behövs fler på räcket som hjälper till kombinerat med en tight kärna. Mötet var något oense vad gäller om det är viktigast med kärnan eller om man ska sprida ut sig för att få igång hela klacken, även om det kan vara otacksamt. Övervikten låg dock på att hålla en kärna och få den att succesivt växa. Överlag diskuterades det också att ha tydliga riktlinjer om vad som gäller när man står i klacken men samtidigt uppmana folk att släppa loss. Här var tanken hos flera grupper att Sofiabladet ska vara en tydlig kanal för detta. Flera tog upp att det behövs en ansvarig person för Sofiabladet och kort efter mötet utsågs Ulrik Pershagen till chefredaktör. Han kommer tillsammans med flera andra att sköta en stor del av arbetet, tillsammans med JK-styrelsen och personer från UCS och Fabriken.

4. Vikten av att pumpa ut information inför matcherna betonades av flera grupper under mötet. De kanaler som togs upp var till exempel Facebook, mejlregister, inom grupperingarna och dessutom olika samarbeten med DIF Media och DIF.se. Även Youtubekanalen Sofialäktaren betonades som ytterst viktig när det gäller att haussa matcherna.

På läktaren och i samband med matcherna togs det framför allt upp att man borde ha Sofiabladet igen, dela ut flyers eller kanske ha banderoller riktade mot klacken. När det gäller Järnkaminerna togs det upp att styrelsen måste bli mer tillgänglig, till exempel ett par ledamöter på Östra inför matcherna.

5. Flera konkreta förslag togs upp när det gäller hur man får fler att skänka pengar till Fabriken. Vara tydligare med insamlingsresultat och även kommunicera “för 10 000 får vi detta”, skramla innan och efter på Östra, försöka aktivera skadade/avstängda/petade spelare, möjlighet att “runda av uppåt” när man köper DIF-grejer i exempelvis DIF-shopen. Tifohjälpen är ett autogiroprojekt som redan satts igång – där kan man ha ett bord där man kan skriva upp sig på listan.

När det gäller att få fler att dyka upp på tifofixen diskuterades främst en större öppenhet (när man kan) via Facebook, mejlregister, forum och liknande. Här togs det också upp att det vore bra om man fick se mer av arbetet på video och liknande för att förstå vad det går ut på.

Slutord

Överlag kan vi konstatera att detta supportermöte blev, precis som vi hade hoppats, väldigt konkret. Flera av de förslag som togs upp har redan blivit verklighet eller är på väg att bli det. Nu krävs det att de som varit med på mötena hittills samt ett gäng andra personer också är med och bidrar till allt vi vill och borde göra under det sista året på Stadion (och i framtiden).

/Viktor Adolfsson, vice ordförande i JK