Järnkaminernas årsmöte avklarat – Ny styrelse vald!

Det var ett välbesökt årsmöte som ägde rum under tisdagskvällen i Torben Grut-salen.

Järnkaminernas årsmöte beslutade följande:

  • Järnkaminernas styrelse 2010 beviljades ansvarsfrihet
  • Årsmötet tog beslut om att Järnkaminerna ska bli medlemmar i SFSU
  • Valberedningens förslag till ny ordförande och styrelse röstades enhälligt igenom av årsmötet

Den nya styrelsen består av följande personer:

Mikael Nylander, Ordförande
Viktor Adolfsson, Vice ordförande
Dan Blomberg, Vice ordförande
Olle Wessel, Ledamot
Rebecca Edelsvärd-Nilsson, Ledamot
Anna Berg, Ledamot
Thomas Nylander, Ledamot
Oscar Ekblom, Ledamot

En presentation av varje styrelsemedlem publiceras här på hemsidan inom kort.

Järnkaminerna vill tacka de personer som valt att lämna sitt styrelseuppdrag för allt ert slit och allt arbete ni lagt ner på JK.

Tack också till samtliga deltagare på årsmötet!