Protokoll från arrangemangs- och supporterkommitémöte #4

Protokoll från arrangemangs- och supporterkommitén

Möte 1/2010, #4 totalt

Datum: Onsdag 2010-03-17
Tid:18 :30-20:15
Plats: Klocktornet

Närvarande:
Mats Jonsson
Johannes Åkerberg, sekreterare
Martin Lundgren
Adam Szulkin
Ludvig Frishammar
Rebecca Edelsvärd
Emil Fredlund

1. Mötet öppnades genom att Mats Jonsson hälsade alla välkomna till Klocktornet och årets första möte.

2. Val av sekreterare för mötet.
Johannes Åkerberg valdes till sekreterare av mötesdeltagarna. Mats Jonsson till justerare.

3. Fråga om hur protokollet skall offentliggöras.
Tydliggjordes till att börja med att vad som sägs på mötet kommer att protokollföras. Beslutades att protokoll från mötena skall offentliggöras snarast efter justering på hemsidorna www.dif.se samt www.jarnkaminerna.se.

4. Genomgång av föregående protokoll.
Mats informerade då om säkerhetsutbildningen han skulle gå på och den har han nu genomfört. Utbildningen var två veckor lång och hölls på Bosön av SEF i form av Ola Rydén, Tommy Theorin samt Anders Sigurdson (SvFF). Detta betyder att Mats nu har den adekvata utbildning som krävs för att vara säkerhetsansvarig.

Pengarna som Järnkaminerna skulle få av Brommapojkarna för matchbiljettförsäljningen inför förra årets match har Järnkaminerna ännu inte fått. Mats Jonsson skulle kolla upp det under nästa vecka då den här veckan bedömdes allt för hektisk.

Trots önskemål kan disciplinnämnden  fortfarande inte bevisa vem det är som har bevisbördan vid anmälningar. I dagsläget räcker det för Disciplinnämnden att lämna in en anmälan för att böter ska utfärdas. Det behövs inga bevis, det räcker med matchdelegatens egna subjektiva observation på plats.
Under året har Djurgården fått 420 000 kr i böter, varav 200 000 kr är ifrån Assyriskamatchen.

5. Uppdatering DIF – Assyriska
Disciplinnämndens beslut om att matchen ska spelas utan publik kvarstår. Djurgården har det strikta ansvaret att hålla arrangemanget säkert oavsett vem som har åsikter, även om det är polisen. Det finns ett årsmötesbeslut på att Djurgården ska jobba för att få bort kollektiva bestraffningar.  Djurgården menar att de inte kan definiera åskådare. De som inte har en betydande roll för att matchen ska genomföras borde definieras som åskådare men då ingår bland annat föreningens styrelse, skadade spelare och även media. Mats berättade att han ringt Tommy Theorin och att de haft en diskussion om hur man definierar åskådare. Tommy räknade upp vilka han ansåg inte skulle räkna som åskådare; styrelsemedlemmar, personer med ackreditering, media etcetera. Men på en direkt fråga om han då skulle kunna tänka sig att försvara Djurgården om ärendet skulle hamna i disciplinnämnden, och de skulle ha synpunkter på vilka personer Djurgården släppt in, var svaret ett bestämt nej.

Det som gäller nu på söndag under matchen mot Helsingborgs IF är att arenan stängs 90 minuter innan match istället för att öppnas vid samma tidpunkt. Då gäller att alla inne på arenaområdet måste ha namngiven ackreditering och alltså ha en särskild roll i arrangemanget. De som inte kan uppvisa sådan ackreditering kommer bli avvisade. SvFF har klassificerat matchen som klass 2, det vill säga att man kan förvänta sig ordningsstörningar från publiken, trots att det alltså inte kommer finnas någon publik. Matchdelegaten har emellertid senare sagt att det borde vara en klass 1-match. Matchdelegaten är för övrigt densamme som jobbade på Assyriskamatchen. Under matchen kommer 8 st ordningsvakter att jobba, två personer på varje sida.

Lars Helmersson är förbundsjurist på SvFF. Mats frågade Lars vem det är som bestämmer hur ett ärende som hamnar hos disciplinnämnden kommer klassas; det vill säga om det blir ett arrangemangsärende, bestraffningsärende eller tävlingsärende. Ett arrangemangsärende kan ge max 25 000 i ”böter” (kallas straffavgift), ett bestraffningsärende max 500 000 i böter och ett tävlingsärende andra påföljder såsom spel utan publik, spel på annan arena, uppsättande av kastnät m.m. Lars svarade att det är den som anmäler som avgör vilken typ av ärende som behandlas, i de flesta fall alltså matchdelegaterna.

Mats vände sig då till Gert Nilsson som är ansvarig för Matchdelegaterna på SvFF och frågade samma fråga. Han svarade att förbundet bestämmer utifrån ett schema. Mats har sagt att han vill se detta schema och har blivit lovad att han ska få det.

Khennet Tallinger skriver emellertid i ett mejl 2010-01-12 att det inte finns någon dokumentation avseende detta. ”Nej, någon dokumentation avseende vad som krävs för att Disciplinnämnden ska bedöma en förseelse så allvarlig att RF:s regelverk ska komma i tillämpning finns inte. Det är nämndens bedömning, baserad på erfarenhet och beprövad praxis som ligger till grund för ställningstagandet.”

I en radiodebatt 2010-03-15 hävdar sen Khennet Tallinger att det visst finns dokumentation avseende detta. Det är med andra ord inte helt klart vad som egentligen gäller.

6. Anmälningar till Disciplinnämnden 2010.
2010-03-14: BK Häcken – Djurgården Fotboll
Matchdelegat Pelle Höög har skickat in en anmälan som har blivit ett arrangemangsärende, i den anmälan skriver han att rökbengaler, ”MR. SMOKE 2 F.D.F.” har antänts. Han räknar till 6 st sammanlagt varav 2 st kastades in mot planen men ej var riktade mot någon. Dessutom rapporterade han att 2 st knallskott avfyrades under matchens gång. Polisen har identifierat 2 st som tänt rökbengaler, dessutom en person med tillträdesförbud från DIF som kördes till polisstationen för förhör.
Mats påpekade för Pelle att det inte finns något som heter rökbengal utan att det var rökutvecklare som avsågs. Detta ville inte Pelle gå med på utan hävdade att han kallar det för rökbengal och då kommer han rapportera rökbengal också.

7. Möte för ”policygruppen” bestående av Ludvig Frishammar, Max Ohlsson, David Swedenström, Adam Szulkin och Joel Andersson samt Mats Jonsson som sammankallande. Tid och datum föreslogs till torsdag den 25 mars kl 18:00 i Klocktornet. Policygruppen har kommit till efter förslag från förra mötet och ska diskutera en policy kring hur biljettinsläpp, sektionstilldelning och så vidare ska fungera. Övriga som är intresserade av att delta är välkomna.

8 Övriga frågor. Inga frågor hade inkommit vid mejl, däremot undrade en mötesdeltagare om Djurgården funderade på att anmäla Häcken för bl.a. biljetthanteringen. Fyra gånger innan matchstart tog biljetterna slut vilket fick till följd att stora delar av publiken missade inledningen av matchen. Dessutom rapporterades om arroganta publikvärdar som dessutom hade flera olika lagtillhörigheter synliga (bl.a. Leksand.) Djurgården lämnade ingen anmälan utan tog upp detta på eftermötet. I problematiken rörande biljetterna var att även Elfsborg varit inblandade i denna match då matchen spelades på Borås Arena istället för Rahmbergsvallen i Göteborg!

9. Nästa möte är inplanerat till den 26 maj och kommer då summera omgång 1-12. Mötet kommer hållas 18:30 i Klocktornet och vara öppet för alla. Kallelse kommer som vanligt gå ut via www.jarnkaminerna.se och www.dif.se. Mats Jonsson ansvarar för att kallelse distribueras på dif.se och att representanter från Järnkaminerna får kallelsen tilldelad.

 

Stockholm 2010-03-17
Vid Protokollet
Johannes Åkerberg

Järnkaminernas sida om Arrangemangs- och supporterkommitén hittar du här: https://www.jarnkaminerna.se/ask