Valberedningens förslag till styrelse 2010

Förslag till Styrelse 2010

Magnus Öhrman, Ordförande (omval till 2011)

Emil Rehnfors Ledamot (Omval till 2012)

Viktor Adolfsson Ledamot (Nyval till 2012)
Martin Lindman Ledamot (Nyval till 2012)

Lena Gustavsson-Wiberg Ledamot (mandat till 2011)
Johannes Åkerberg Ledamot (mandat till 2011)
Ludvig Frishammar Ledamot (mandat till 2011)
Mikael Nylander Ledamot (mandat till 2011)
Dan Blomberg Ledamot (mandat till 2011)
Tim Pang Ledamot (mandat till 2011)
Olle Wessel Ledamot (mandat till 2011)

Avgående Styrelseledamöter
Adam Szulkin (Entledigas på egen begäran)
Tommie Arvidsson (Entledigas på egen begäran)
Mikael Lagerberg (Entledigas på egen begäran)
Daniel Ekström (Entledigas på egen begäran)

Revisorer för en tid av ett år

Daniel Gustavsson
Patrik Mattson Revisors suppleant

Valberedning för en tid av ett år
Valberedningen lämnar ej rekommendation utan överlåter till årsmötet att nominera representanter för Valberedningen 2010

Årsmötet äger rum på torsdag kl. 18:30 på Östra station. Vi vill passa på att bjuda in alla Djurgårdare till årsmötet då ni gärna får ställa frågor och komma med kommentarer om vår verksamthet. Det kommer finnas möjlighet att bli medlem på plats.