Protokoll från arrangemangs- och supporterkommitémöte #3

Protokoll från arrangemangs- och supporterkommitén

Möte 3/2009

Datum: Onsdag 2009-12-02
Tid: 19:00-21:45
Plats: Klocktornet

Närvarande:
Närvararlista ej tillgänglig just nu. Mats Jonsson skrev en lista över deltagande.

1. Mötet öppnades.

2. Val av sekreterare för mötet.
Ludvig Frishammar föreslogs och valdes till sekreterare av mötesdeltagarna.

3. Fråga om hur protokollet skall offentliggöras.
Det föreslogs och beslutades enhälligt att protokollet skall publiceras på www.dif.se och www.jarnkaminerna.se.

4. Återkoppling till föregående mötes protokoll.
Det föregående mötets protokoll gicks igenom, och det talades återigen om att Mats vill ha åsikter kring policyn på DIFs arrangemang och att han ska försöka stolpa upp grunderna i dessa och  tillsätta en grupp för att diskutera vidare.

5. Representantskapet har haft möte en vecka tidigare än vanligt, det är de som bestämmer hur fotbollsmanualens utformande ska vara. De gick igenom förändringar som ska införas till detta års allsvenska. Alla föreslagna ändringar kan du läsa här: http://svenskfotboll.se/arkiv/svensk-fotboll/2009/11/repskapet/ . Mötes diskuterade några av de föreslagna ändringarna som kan bli bestraffningsbara, och en fråga kom till Mats Jonsson angående det medialt upphaussade förslaget om mobiltelefonförbjudet, för att undvika rapporter till spelbolag. Mats Jonsson hade väldigt svårt att tro att DIF på något sätt skulle kunna bli straffade för att publiken använder mobiltelefoner, och kommer definitivt inte arbeta för att införliva något slags förbud.

Det skrevs också att alla säkerhetsansvariga ska genomgå en adekvat utbildning. Mats Jonsson kommer innan säsongen att färdigutbilda sig så att han enligt representantskapet och elitfotbollsmanualen anses ha en adekvat utbildning.

Mötet gick igenom alla ärenden som rörde DIF och kom fram till att vi på grund av DIFs yttranden sluppit undan bestraffning, bl.a den 22 september.

Mötet kom in på BP-ärendet, då vi fick böter för att en linjeman blev spottad i nacken av en supporter. Mötet pratade då också om att BP ville att Järnkaminerna (JK) skulle uppmana alla att köpa förköp, och om tillräckligt många gjorde det få en bonus i form av 10kr per såld biljett. Trots att JK sålde väldigt många biljetter förköp så har JK inte fått några pengar. JK ska tillsammans med Mats kolla upp det.

Mötet kom fram till att Disciplinnämnden borde tydliggöra vem det är som har bevisbördan vid anmälningar. I dagsläget räcker det för Disciplinnämnden att lämna in en anmälan för att böter ska utfärdas. I Assyriskafallet fick DIF böter trots att det inte fanns någon bevisning för pyroteknik, utan gick endast på matchdelegatens egna subjektiva observation på plats.

Under året fick DIF sammanlagt 180.000 kr i böter, men då var inte Assyriskaärendet färdigt.

6. Policyfrågor.
En observation om att det är svårare och svårare att göra det tillgängligt för supportrar att kolla på fotboll luftades. SEF/SvFF borde göra det så lätt som möjligt för folk att köpa biljetter, även på matchdag, då målet borde vara att få så många som möjligt att se fotboll live. Publiken har börjat minska – då måste tillgängligheten öka.

En mötesdeltagare tycker också att det är lätt att det blir stökigt för DIF, när vi har större följen, då inte motståndarföreningen vill ge oss en sittplatssektion och en ståplatssektion. Det medför att Djurgårdssupportrar sitter huller om buller och irritation mellan lagtillhörigheter kan uppstå. Mats Jonsson sa att IFK Göteborg vägrade att göra på det sättet, även fast DIF ville stå för försäljning av dessa biljetter. Under den matchen blev det också problem på grund av det. Vi har även tidigare sett samma problem i Norrköping, där klubben vägrar att sälja biljetter till oss, och det slutar med kaos. DIF måste bli tydligare i vad som kan hända, och vara hårdare mot de mindre föreningarna vi besöker.

En mötesdeltagare föreslog att DIF genom Mats Jonsson ska utforma en policy kring hur vi vill att biljettsläpp och sektionstilldelning ska fungera. En annan mötesdeltagare menade att det även kan slå tillbaka mot oss – vi vill inte ha motståndarsupportrar på något annat ställa än fondläktaren på Stadion.

Mats ska formulera en ståndpunkt för ASK som gäller följande:
– Biljetter, sektion på sittplats vid behov.
– Direktinsläpp. ASK anser att det alltid ska vara ett välfungerande insläpp tillgängligt och att man både ska kunna köpa förköp och biljetter direkt i luckan.
– Växel. Föreningarna måste vara mycket bättre förberedda för motståndarsupportrar. Skräckexemplet var Malmö som på deras nya arena inte gav motståndarsupportrar kvitto i form av biljett, eller växel tillbaka. Man ska aldrig tvingas betala för mycket för en biljett.
DIF borde jobba mer med att nyansera bilden av Stadion som fotbollsarena. De allra flesta matchdelegaterna har pratat om vilken feststämning det varit på Stadion och att det varit en väldigt god atmosfär.
En mötesdeltagare föreslog att man kan försöka förändra den massmediala bilden genom att själva rodda en paneldiskussion via DIF-TV.  Att få med några ”vanliga” supportrar som kan argumentera för att det inte är farligt att gå på fotboll.
Det har noterats att inkastade föremål ökat under säsongen och det känns på sina håll som att det är mer accepterat. Det här måste förebyggas genom en stor intern dialog för att förhindra, då ingen vill att det ska sluta med att det finns ett nät framför Sofialäktaren.
Mats Jonsson föreslog att vi ska ta fram en dokumentation för olika sorters ordningsstörningar. Mats Jonsson föreslag en grupp som han kan bolla tankar med och göra en vägledande skrift för DIF.
De som under mötet anmälde intresse var:
Ludvig Frishammar, Max Ohlsson, David Swedenström, Adam Szulkin och Joel Andersson.

7. Nästa säsong diskuterades och Allsvenskan ska för vår del börja den 14 mars och avslutas den 7 november preliminärt.

8. Övriga frågor behandlades.

ASK ansåg att arbetet med Mats Jonsson generellt har fungerat mycket bra

Inför säsongen ska Mats också prata med fler klubbar angående Disciplinnämndens arbete och brister.

Mats ska i fortsättningen lägga till i kallelsen att man även får skicka frågor via mail.

Mötet avslutas.

Stockholm 2009-12-02

Vid Protokollet

Ludvig Frishammar

 

Järnkaminernas sida om Arrangemangs- och supporterkommitén hittar du här: https://www.jarnkaminerna.se/ask